O Fundacji

Fundacja im. Jarosława Polańskiego została założona przez najbliższą rodzinę Polańskich, tj. żonę Aleksandrę, córkę Katarzynę, syna Stefana i synową Barbarę.

Struktura Fundacji:

Prezes – Aleksandra Krywko-Polańska
Vice-Prezes – Barbara Polańska
Członkowie Zarządu – Katarzyna Polańska, Stefan Polański

Fundacja jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń i Innych Orgnizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000448846

Fundacja nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Statut Fundacji (plik .pdf)